Tjänster / Coachingarna

Coaching är till för alla som vill identifiera sina egna styrkor, förtydliga sina mål, upptäcka nya alternativ eller jobb möjligheter, utveckla sig själv,  leda sitt team målmedvetet, effektivt och uppmuntrande. Jag erbjuder både individuell och gruppcoachning för både företag och arbetsgrupper.

I coachingen klargör vi målen tillsammans med dig eller ditt team, hittar egna och gemensamma styrkor och prövar modigt på nya sätt att tänka och agera.

  • Hur ser din kalender ut? Är tidshanteringen under kontroll?
  • Vill du förtydliga dina egna tankar eller kanske leta efter den försvunna motivationen?
  • Är organisationen i en förändring, ändras arbetsuppgifterna och handlingarna?
  • Är teamets eller egen motivation borta och effektiviteten inom arbetet minskar?

Om något av dessa alternativ känns som att du behöver stöd eller sparring, ta gärna kontakt så söker vi tillsammans en lösning på de frågor som berör dig eller ditt team.

 

TJÄNSTER / COACHINGARNA

Henkilökohtaiset valmennukset Nitoya

1:1 individuell coaching

Personlig coaching till dig som vill ha en förändring i (arbets-) livet eller vill ha stöd till ditt jobb. Har du utmaningar med tidshanteringen? Har du klara och tydliga mål?

NiToya Esihenkilövalmennukset

Ledarskapscoaching

Med hjälp av coachingen tydlig/klargör vi dina och företagets mål, försäkrar vad är vårt mål. Vi förstår hur vi kan nå våra mål kostnadseffektivt.

Ryhmävalmennukset Nitoya

Grupp- eller teamcoaching

Har ditt team gemensamma mål och metoder. Behöver kommunikationen utvecklas eller förbättras. Utnyttjar ni medarbetarnas styrkor och olikheter?