Esihenkilövalmennukset

Esihenkilö, mitä odotuksia sinulla ja tiimilläsi on? Miten rakennat ja saavutat keskinäisen luottamuksen? Johdatko tiimiäsi ja itseäsi kannustavasti ja kustannustehokkaasti kohti yhteisesti asetettuja päämääriä? Miten teillä kommunikoidaan, ymmärretäänkö yhteiset pelisäännöt samalla tavalla? Miten eri vahvuuksia hyödynnetään tiimissä?

Kaipaatko esihenkilönä kannustusta ja motivointia? Puututaanko ongelmiin rohkeasti ja rakentavasti? Keskijohto jää usein yksin puun ja kuoren väliin, saatko esihenkilönä apua vai jäätkö yksin pohtimaan ratkaisuja? Mitkä vaikutusmahdollisuudet sinulla esihenkilönä on ylempään johtoon ja miten jalkautat johdon visiot ja strategiat tiimillesi? Miten parhaiten palvellaan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita?

Parhaimmillaan esihenkilö toimii selkeästi, avoimesti ja kannustavasti, jolloin tiimin jäsenet tietävät mitä tavoitellaan, miksi tavoitellaan ja miten päästään tavoitteeseen.

Juhlitaanko onnistumisia, saako virheitä tehdä, kannustetaanko uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen?

Millainen johtaja sinä haluat olla? Johdatko tiimiäsi kannustaen ja innostaen? Tunnistatko omat vahvuutesi entä onko omat tavoitteesi kirkkaana mielessä? Miten hoidat omaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi?

Ota yhteyttä ja löydetään ratkaisu näihin ja moniin muihin kysymyksiin! Räätälöidään juuri teidän organisaatiolle, sinun tiimille tai sinulle sopiva valmennus!

Aiheita ovat mm.

 • Muutosjohtaminen
 • Etäjohtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Asiantuntijasta esihenkilöksi
 • Tavoitteellinen johtaminen
 • Tiimin rakentaminen
 • Ajankäytönhallinta ja priorisointi
 • Epäselvät toimeksiannot tai tavoitteet
 • Ristiriidat työyhteisössä, epäselvä kommunikointi
 • Kommunikointi ja vuorovaikutustaidot
 • Itsensä ja muiden johtaminen
 • Stressi ja työhyvinvointi
Esihenkilövalmennus Nitoya
Esihenkilövalmennukset räätälöidään juuri teidän organisaatiolle, sinun tiimillesi tai sinulle sopivaksi.